List

In mijn vorige blogpost is het duidelijk geworden dat de reis om nieuwe bedrijfsideeën te exploreren niet lineair is en totaal verschillend is van het managen van bestaande business. In dit artikel schets ik vijf mythes rond de innovatiereis die je kunnen belemmeren om van een idee een echte business te maken.


Mythe #1: Het belangrijkste deel van de innovatiereis is het vinden en uitvoeren van het perfecte idee.

Werkelijkheid: De innovatiereis draait om het omzetten van ideeën in waardeproposities, die voor klanten belangrijk zijn, en businessmodellen, die kunnen opschalen.

Ideeën zijn makkelijk, maar ze zijn slechts een vertrekpunt. Het lastige gedeelte is om ideeën die er in de theorie goed uitzien continu te testen en aan te passen, totdat je uiteindelijk genoeg bewijs hebt dat ze in de praktijk werken. De exploratiereis draait om het iteratief aanpassen van ideeën, tot je een waardepropositie vindt die klanten echt willen en een businessmodel dat winstgevend opgeschaald kan worden.


Mythe #2: Waneer je ideeën systematisch test, laat je het bewijs je duidelijk zien hoe je verder moet. De oplossing zal op magische wijze tevoorschijn komen als je je idee maar vaak genoeg test en aanpast.

Werkelijkheid: Innovatie en ondernemerschap draaien om het nemen van geïnformeerde beslissingen op basis van onvolledig en potentieel tegenstrijdig bewijs. En soms is het gewoon verstandiger om een idee af te schieten.

Een idee omzetten in een echte business zal altijd een kunst blijven, zelfs met de meest rigoureuze testprocessen. Het komt maar zelden voor dat het bewijs je een overduidelijke kant op stuurt. Door het bewijs kun je patronen ontdekken en geïnformeerde beslissingen nemen die minder riskant zijn dan de gok wagen op basis van meningen. Zorg ook dat je niet blijft hangen in het testen of bewijsanalyses. Beslis op basis van het beschikbare bewijs om vol te houden, bij te stellen (een ‘pivot’ te maken) of een idee te laten varen.


Mythe #3: Een klein aantal grote inzetten leidt tot een hoog rendement.

Werkelijkheid: Exploratie vereist dat je een groot aantal inzetten (‘bets’) doet, die je geleidelijk in de tijd reduceert, op basis van bewijs.

In de vroege stadia van innovatie kun je onmogelijk weten welke ideeën werken en welke niet. Begin met het investeren van kleine hoeveelheid geld en tijd in een groot aantal ideeën en projecten. Bij ideeën en projecten die het echte bewijs opleveren, doe je vervolginvesteringen. Als je dit systematisch, in verschillende rondes doet, zullen de beste ideeën en teams met de meest veelbelovende rendementen komen.


Mythe #4: De vereiste vaardigheden om nieuwe businesses te onderzoeken en een bestaande te managen zijn redelijk vergelijkbaar. Business is business.

Werkelijkheid: Exploratie en exploitatie zijn twee totaal verschillende professies die een andere set vaardigheden en andere ervaringen vereisen.

Het testen en aanpassen van een businessidee tot het werkt, vereist totaal andere vaardigheden dan het managen van een business. Bij innovatie en ondernemerschap moet je omgaan met de onzekerheid. Je moet patronen ontdekken in de data die je verzamelt met het testen en deze transformeren naar iets dat je winstgevend kunt opschalen. Je wordt beter in exploratie naarmate je meer ervaring hebt, net zoals je mettertijd beter wordt in management.


Mythe #5: Innovatieteams zijn overlopers of piraten die erop uit zijn de oude business te verstoren. Ze moeten heimelijk opereren om binnen de organisatie te overleven.

Werkelijkheid: Innovators moeten worden gezien als partners die essentieel zijn voor de toekomst van het bedrijf. Zo niet, dan is het onwaarschijnlijk dat enige zinvolle innovatie op grote schaal tot stand zal komen.

Innovatieteams die als overlopers worden gezien, hebben maar moeizaam toegang tot bedrijfsresources, zoals toegang tot cliënten, merk, prototyping, et cetera. Om succesvol te kunnen opereren, moeten ze worden gezien als partners met het mandaat de toekomst van het bedrijf te creëren.


Hopelijk heb ik met deze blogpost enkele mythes uit het leven geroepen. In mijn volgende artikel vertel ik je graag meer over innovatie en het starten van nieuwe bedrijven. Ik zal dan schrijven over het managen van een innovatieportfolio, inclusief enkele praktische voorbeelden. Tot dan! 🙂

Bron: The Invincible Company

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *